مرکز آمار ایران برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود طبق مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری از محل مجوز استخدامی شماره 220/9/24610 مورخ 90/9/3 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تعداد 36 نفر کارشناس و کارشناس ارشد از افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون توانمندی های عمومی، تخصصی، مصاحبه تخصصی و گزینش به صورت پیمانی به شرح ذیل استخدام می نماید.


عنوان شغلی و شرایط احراز:


1-کارشناس آمار موضوعی (21 نفر) (مرد و زن)-دارا بودن مدرک تحصیلی فوق لیسانس در رشته تحصیلی: جمعیت شناسی (2 نفر)، علوم دامی (1 نفر)، اقتصاد (9 نفر)، آمار (3 نفر) و مدیریت صنعتی ، مدیریت سیستم و بهره وری، مهندسی صنایع (6 نفر)

2-کارشناس حقوق (2 نفر) (مرد و زن)- دارا بودن مدرک تحصیلی فوق لیسانس در رشته تحصیلی حقوق عمومی
3-کارشناس امور سخت افزار رایانه (1 نفر) (مرد و زن)- دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در رشته تحصیلی مهندسی کامپیوتر سخت افزار
4-برنامه نویس سیستم (3 نفر) (مرد و زن)-دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی کامپیوتر نرم افزار (2 نفر)، علوم کامپیوتر (1 نفر)
5-کارشناس تحلیل گر سیستم (4 نفر) (مرد و زن)- دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی علوم کامپیوتر (1 نفر)،مهندس کامپیوتر نرم افزار (3 نفر)
6-آمارشناس (4 نفر) (مرد و زن)-دارا بودن مدرک تحصیلی فوق لیسانس در رشته تحصیلی آمار
7-کارشناس شبکه (1 نفر) (مرد و زن)-دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در رشته تحصیلی مهندسی کامپیتر سخت افزار
توجه: محل خدمت تمامی عنوان های شغلی بالا شهر تهران می باشد.


مدارک مورد نیاز:

1-تکمیل برگ درخواست شغل که در پیوست این آگهی می باشد (دقیق و کاملاً خوانا تکمیل گردد)
2-تصویر آخرین فرم مدرک تحصیلی داوطلب
3-تصویر صفحه اول شناسنامه، در صورت داشتن توضیحات تصویر صفحه مذکور نیز ضمیمه گردد.
4-تصویر کارت پایان خدمت نظام وطیفه عمومی و یا معافیت دائم (ویژه برادران)
5-رسید بانکی مبنی بر پرداخت مبلغ 60/000 ریال به حساب جاری 980/54 خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی
6-دو قطعه عکس 4*3 جدید، تمام رخ و پشت نویسی شده (یک قطعه عکس روی برگ ثبت نام الصاق شود.)
7-مدارک دال بر ایثارگری و معلولین عادی حسب مورد از مراجع ذیربط


نحوه ارسال مدارک و مهلت ثبت نام:

متقاضیان واجد شرایط، مدارک لازم را به ترتیب قید شده در متن پیوست در پاکت قرار داده و حداکثر تا تاریخ 90/12/28 با پست سفارشی به نشانی: تهران- خیابان فاطمی- خیابان رهی معیری- مرکز آمار ایران- اداره کل توسعه منابع انسانی و پشتیبانی ارسال نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده متن آگهی و دریافت فرم درخواست شغل به سایت www.amar.org.ir مراجعه نمایید.