"آگهی استخدام"

بانـك پـارسیـان بمـنـظـور تـأمیـن بخشی از نیـروی انـسانـی مــورد نیـاز خود در استان تهران تـعـدادی از دارنـدگـان درجـه تحصیـلی لیسانـس در رشتـه هـای حسابداری ، اقتصاد ، مدیـریـت، علـوم بـانـكی ، ریاضی كاربردی و كامپـیـوتـر ( نرم افزار- سخت افزار)را بـه همـكاری دعـوت می نماید. متقاضیان واجد شرایط و علاقمند به انجام خدمت در شعب بانک که وظیفه ارائه خدمات به مشتریان از جمله امر دریافت و پرداخت وجه نقد را به عهده خواهند داشت می توانند ثبت نام نمایند. بدیهی است به درخواستهایی كه فاقد هر یك از شرایط تعیین شده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

شرایط داوطلبین:


- دارا بودن شرایط عمومی استخدام و برخورداری از سلامتی كامل

- دارا بودن كارت پایان خدمت و یا معافیت دائم غیر پزشكی (آقایان)

- توانائی استفاده عملی از نرم افزار‌های word,excel

- حداقل معدل لیسانس 14

- آقایان متولدین 1363 به بعد و خانمها متولد 1364 به بعد

- بومی و ساكن تهران


ثبت نام