الف) شرایط عمومی
۱- متدین به دین اسلام و تابعیت جمهوری اسلامی ایران
۲- التزام عملی به احکام اسلامی و قوانین جمهوری اسلامی ایران و رعایت موازین اخلاق اسلامی
۳- اعتقاد و التزام عملی به ولایت مطلقة فقیه
۴- نداشتن سابقة عضویت و هواداری احزاب، گروه ها و سازمان های سیاسی
۵- داشتن حسن شهرت و عدم سوء پیشینة کیفری
۶- نداشتن اعتیاد به مواد مخدر و محکومیت به محرومیت از خدمات دولتی
۷- داشتن سلامت روانی و جسمانی متناسب با خدمت مورد نظر برابر گواهی ادارة بهداشت و درمان نیروی دریایی (حداقل قد ۱۶۰سانتی متر برای استخدام کارمندی، ۱۶۵ سانتی متر برای استخدام نظامی، حداقل دید چشم بدون عینک ۱۰/۷ کارمندی و ۱۰/۸ نظامی)
۸- داشتن حداقل ۱۸ و حداکثر ۳۰ سال سن برای استخدام کارمندی و ۲۶ سال سن برای استخدام نظامی( مدت خدمت دورة ضرورت به حداکثر سن داوطلب اضافه می گردد. فرزندان معظم شهدا و فرزندان جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر، از پنج سال شرط سنی بالاتر برخوردار می باشند.)
۹- برای داوطلبان استخدام پیمانی یا نظامی داشتن کارت پایان خدمت دورة ضرورت یا معافیت دائـم غیر پزشکی و یا دفترچة آماده به خدمت بدون مهر غیبت که تاریخ اعزام آن بعد از دی ماه سال ۱۳۸۹ باشد.
تبصره : فقط دارندگان مدرک کارشناسی داوطلب استخدام به صورت پایور نظامی رسمی که در حال گذراندن خدمت دورة ضرورت هستند، می توانند با ارائـه معرفی نامه از یگان مربوط ثبت نام کنند.
۱۰- نداشتن تعهد خدمت به سایر سازمان ها و ارگان ها
۱۱- داشتن حداقل معدل ۱۴ در رشتة کارشناسی مربوط برای داوطلبان پایور نظامی(فرزندان معظم شهدا و فرزندان جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر از شرط معدل معاف هستند.)
ب) شرایط اختصاصی استخدام
۱- دارا بودن مدرک تحصیلی متناسب برای تخصص های علمی و فنی به شرح مذکور در برابر هر تخصص(برای تخصص های فنی بند « د» مدرک فنی یا سابقة کار ذکر شده فقط باید در همان حوزة تخصصی باشد.)
۲- داشتن گواهی خاتمه یا معافیت از انجام طرح نیروی انسانی برای دارندگان مدارک تحصیلی مشمول طرح نیروی انسانی
۳- داوطلبانی که سابقة خدمت قراردادی در نیروی دریایی ارتش داشته باشند، از اولویت برخوردار هستند. اما افرادی که قبلاً یک بار به صورت پیمانی در نیروهای مسلح خدمت نموده اند، نمی توانند داوطلب شوند.
۴- برای استخدام در کلیة تخصص ها، فرزندان معظم شهدا، فرزندان ایثارگران، فرزندان کارکنان نیروهای مسلح، داوطلبان بومی و دارندگان سابقة بسیجی از اولویت هایی برخوردار خواهند شد.
۵- حافظان کل قرآن کریم در صورت احراز شرایط عمومی و اختصاصی استخدام در اولویت هستند.
۶- برای داوطلبان استخدام در تخصص های فنی بند «د» فقط آقایان پذیرفته می شوند.‌‌
۷- کارمندان پس از استخدام از نظر محل خدمتی تابع مقررات جاری نیروی دریایـی خواهند بود و در صورت نیاز، بنابه صلاحدید نیروی دریایی به هر منطقه یا پایگاهی انتقال خواهند یافت.