جذب نیروی كار در استان فارسیك شركت معتر در زمینه تولید محصولات لبنی در نظر دارد نسبت به جذب نیروی كار به شرح ذیل اقدام نماید.
1. كارشناس روابط عمومی لیسانس یكی از رشته های الف) علوم ارتباطات ب) علوم اجتماعی پ) گرافیك
2. كارشناس بازرگانی لیسانس یكی از رشته های الف) مدیریت بازرگانی ب) اقتصاد بازرگانی پ) علوم بازرگانی
3. كارشناس حسابداری
مدارک مورد نیاز:

کپی سوابق کاری، کپی سوابق تحصیلی، کپی شناسنامه، کپی کارت پایان خدمت، یک قطعه عکس، درخواست کتبی استخدام
نحوه تماس:

ارسال مدارك با پست پیشتاز به صندوق پستی:
364-73415
آخرین مهلت:

30 آذر 1389