وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی فارغ التحصیلان كارشناسی و كارشناسی ارشد مرد رشته های مدیریت امور فرهنگی ، فرهنگ وربان های باستانی ایران ، فرهنگ وارتباطات ، برنامه ریزی امور فرهنگی ، جامعه شناسی ، علوم اجتماعی ، تحقیقات درارتباطات اجتماعی ، برنامه ریزی علوم اجتماعی ، پژوهشگری علوم اجتماعی و الهیات و معارف اسلامی را به عنوان كارشناس امورفرهنگی و دارندگان مدرك كارشناسی و كارشنای ارشد كارگردانی ، تئاتر ، ادبیات نمایشی و بازیكری را به عنوان كارشناس هنری (امورسینمایی ) و دارندگان مدرك كارشناسی و كارشناسی ارشد دررشته های ادبیات نمایشی ، گرافیك ، تئاتر ، هنر ، هنرهای تجسمی و فیلمنامه نویسی را به عنوان كارشناس هنری استخدام می كند .

داوطلبان جهت اطلاع ازمتن آگهی به صفحه 7 نشریه بازاركار شماره 567 مورخ 8 آبان 89 مراجعه نمایندجزئیات آگهی متعاقباً اعلام می شودآخرین مهلت:

1 آذر 1389